Yatırım Teşvik

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Yeni bir yatırım yapmak isteyen veya ilave yatırım yapmak isteyen yada mevcut makinelerini yenilemek isteyen firmaların yapacakları yatırımları kapsamında devlete ödemeleri gereken bazı vergileri belli süreliğine ve belli oranlarda ödememelerini sağlayan devletin vermiş olduğu bir teşviktir. Okumaya devam et

KDV iade ve mahsup işlemleri

KDV’DE İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER VE İADE-MAHSUP TALEPLERİNDE ARANILAN BELGELER

I-GİRİŞ:Katma değer vergisinde indirim ve iadeye imkân sağlayan işlemler, KDV Kanunun 8/2. maddesinde sayılan nedenlerden dolayı fazla ödenen vergiler, 9. maddesi hükmüne göre vergi sorumluluğu kapsamında yapılan tevkifat, 29/2. maddesinde düzenlenen indirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetler ile 32. maddesinde sayılan vergiden istisna edilmiş işlemlerdir. Okumaya devam et

ARGE DANIŞMANLIĞI

ARGE DANIŞMANLIĞI

Arge danışmanlığı çerçesinde; firmaların kendilerine özgü ürün veya süreç geliştirmelerin de bu aşamaların tespit edilerek uygun destek mekanizmasının tespiti ile proje hazırlama ve tüm arge süreçlerin sağlıklı olarak sürdürülmesi sağlanmaktadır.

Yapılan çalışmalar ile hizmet alan firmalar işlemlerini sağlıklı olarak sürdürmekte ve maksimum düzeyde destek kullanmaktadırlar. Okumaya devam et

SSK Teşvik

31.12.2015 tarihine kadar; yeni işe aldığınız işçilerin sigorta primlerinin işveren hisselerini biz ödüyoruz. Yeni işe aldığınız işçiyi sahip olduğu nitelik ve mesleki belgeye uygun işte çalıştırmanız koşuluyla; Okumaya devam et

Genel Kurul işlemleri

Genel Kurul

Bilindiği üzere anonim şirketlerin olağan genel kurulları her faaliyet döneminin sonundan itibaren üç ay içinde (2013 yılının genel kurulu 31.03.2014 tarihine kadar) yapılmalıdır.
Genel kurullar yapılırken, 6102 sayılı TTK’nın genel kurullara ilişkin 407-451’inci maddeleri ile  anonim şirketlerde genel kurulların yapılmasına yönelik olarak 28 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” düzenlemeleri dikkate alınmalıdır. Okumaya devam et

İşverenler dikkat! Çalışan temsilciniz var mı

İşverenler dikkat! Çalışan temsilciniz var mı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 20 Haziran 2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek 22.06.2012 tarihinde Cumhurbaşkanlığı onayına sunulmuş ve 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak genel olarak 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmişti. Okumaya devam et

Ticari Belgelerden 1 Ocak 2014 Tarihinden İtibaren Yer Alması Zorunlu Bilgiler

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARİ BELGELERDE 1 OCAK 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YER ALMASI GEREKEN ZORUNLU BİLGİLER

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ticari hayata ilişkin birçok düzenleme yapılmıştır. Yapılan bu düzenlemelerden biriside ticari işlemlere konu evrakların usul ve esasları ile şekil şartlarının yeniden belirlenmesidir. Bilindiği üzere; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (T.T.K.) 39’uncu maddesi 2 fıkrasında aşağıda yer aldığı şekli ile; Okumaya devam et